Digital Dialects | Norwegian Vocabulary - color | Norwegian Numbers Game  

 

 

Norwegian basic phrases and greetings

 

Hello (informal)/ Hi
Welcome
Goodbye
Goodbye (informal)/ Bye
Good morning
Good evening 
Good night
How are you?
Please
Thank you
Excuse me 
I don’t understand
Do you speak English?
What is your name?
Where are you from?
Where is the toilet?
What is the time?

Hei
Velkommen
Ha det bra
Hade
God morgen
God kveld
God natt
Hvordan har du det?
Vær så snill
Takk
Unnskyld (meg) 
Jeg forstår ikke
Snakker du engelsk?
Hva heter du?
Hvor er du fra?
Hvor er toalettet?
Hva er klokka?

© 2011 DD - Learn Norwegian online - phrases